VISSER, N. 2004. Prosopis – ‘n vriend wat vyand geword het.  Agriprobe, 1(1), 7-8.

Programme: RTDS - Plant Sciences

VISSER, N. & BOTHA, J.C. 2003. An evaluation of different methods for restoring vegetation on bare patches in the Nama Karoo of South Africa: the first three years. Proceedings of the VIIth International Rangelands Congress, “Rangelands in the New Millenium”. ICC, Durban, South Africa, 26 July – 1 August 2003. pp. 1273-1275.

Programme: RTDS - Plant Sciences

VISSER, N. 2000b. Scholtzbos, Pteronia pallens L.f – probleemplant in die ekstensiewe boerderygebiede van die Wes-Kaap: ‘n literatuuroorsig. Elsenburg Journal, 64-68.

Programme: RTDS - Plant Sciences

VISSER, N. 2000a. Biologie en ekologie van Prosopis, met spesifieke verwysing na die ariede en semi-ariede dele van die Karoo: ‘n literatuuroorsig. Elsenburg Journal, 59-63.

Programme: RTDS - Plant Sciences

Pages