Research and development   |   Pest monitor   |   Small grains   |   Weidings: Medics: Bolwurm (Suid-Kaap)

Weidings: Medics: Bolwurm (Suid-Kaap)

Week Datum Tygerhoek
39+ 23/9/04 3
40 27/9/04 0

Week 39 (23 September 2004)

Daar is gedurende die afgelope week bolwurm larwes in die medic op Tygerhoek waargeneem. Die hoeveelheid van 3 per vierkante meter is egter nog onder die drumpelwaarde, maar dit is net ’n aanduiding dat weidings gemoniteer behoort te word.


last modified:


Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com

©2004 Elsenburg