Research and development   |   Pest monitor   |   Small grains   |   Kleingraan: Plantluis (Suid-Kaap)

Kleingraan: Plantluis (Suid-Kaap)

Week Datum Boontjieskraal Prinskraal Tygerhoek Heidelberg
24 7/6/04 0 0 0 0
25 14/6/04 0 0 0 5
26 21/6/04 0 0 0 0
27 28/6/04 5 0 2 0
28 6/7/04 0 0 1 2
29 12/7/04 3 1 0 0
30 19/7/04 16 26 2 7
31 26/7/04 11 10 2 13
32 2/8/04 11 9 2 5
33 10/8/04 2 4 1 2
34 17/8/04 2 19 2 2
35 23/8/04 5 11 11 4
36 30/8/04 28 46 22 8
37 6/9/04 17 80 60 15
38 13/9/04 13 28 16 18
39 23/9/04 1 35 14 *
40 27/9/04 9 25 11 -
41 4/10/4 * * 4 -

* monitor staak


last modified:


Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com

©2004 Elsenburg