Radio Elsenburg

The Western Cape Department of Agriculture produces two weekly radio programmes broadcasted on RSG 100 - 104fm. Tune in Friday mornings at 04:30 to listen to RSG Landbou and Saturday mornings at 11:45 for Elsenburg Forum. Dr Chris Viljoen, a seasoned agriculturalist and radio presenter interviews interesting people on current affairs in agriculture across the country. If you missed the live broadcasts, be sure to listen it here.

If you want to download the MP3, right-click on 'Luister hier', and choose "Save link as" option.

 

Dr Chris Viljoen
Radio Presenter
021 887 0985  |  072 142 1614

Name: 
Dr Chris Viljoen
Telephone number: 
+27 21 887 0985
Fax number: 
+27 21 887 0987
August
26
11h45
RSG Landbou – Saterdag, 26 Augustus 2017

Studente wat afstudeer weet nie altyd  waar om werk te vind nie en is soms onbewus van beskikbare geleenthede. ‘n Platform word tans geskep waarby studente  hul inligting  aflaai en met maatskappye in verbinding kan  tree.  Daar sal ook voorsiening gemaak word vir vakansie werkgeleenthede.

  • Monica Basson,  koὂrdineerder voorgraadse werwing en bemarking, Fakt Agriwetenskappe,  US      021 808 2978   mh@sun.ac.za
  • Marianne van der Laarse,  agrijob recruitment specialist     082 388 1000   marianne@agrijob.co.za

 

Luister hier | Laai af hier

August
25
4h45
RSG Landbou – Vrydag, 25 Augustus 2017
  • Groenteverbouing in sakke    Martin Maboko (dr)   mmaboko@arc.agric.za     
  • SKOG boeredag, 14 Sept, Langgewens    Gert Conradie   074  603 7240  
  • Perske puree na Rusland   Wiehahn Victor   www.canningfruit.co.za   
  • Skaars bolplante in renosterveld    Rupert Koopman   rkoopman@capenature.co.za    
  • Effek van kalium op proteïenstabiliteit van melk   Robin Meeske (prof)    robinm@elsenburg.com    

 

Luister hier | Laai af hier

August
19
11h45
RSG Landbou – Saterdag, 19 Augustus 2017

Connect-agri is ‘n program waardeur die departement landbou Wes-Kaap op voetsoolvlak uitreik na die platteland.  Dit vind weereens plaas van 24 – 26 Augustus tydens die George skou waartydens leerders onder meer ingelig word oor landbou loopbane.

  • Japie Kritzinger, adj direkteur geïntegreerde ontwikkelingsbeplanning, DLWK   021 808 7762
  • Petro van Rhyn, hoof van kommunikasie, DLWK   021 808 5008
  • Susan Willemse,  George skougenootskap sekretaresse   044 873 4165   info@georgelandbouskou.co.za

 

Luister hier | Laai af hier

Radio Elsenburg Alert

If you would like to receive details of the programmes to be broadcasted before hand, kindly fill in the form below.

Request to receive details on the weekly radio programmes per email: