Radio Elsenburg

The Western Cape Department of Agriculture produces two weekly radio programmes broadcasted on RSG 100 - 104fm. Tune in Friday mornings at 04:30 to listen to RSG Landbou and Saturday mornings at 11:45 for Elsenburg Forum. Dr Chris Viljoen, a seasoned agriculturalist and radio presenter interviews interesting people on current affairs in agriculture across the country. If you missed the live broadcasts, be sure to listen it here.

If you want to download the MP3, right-click on 'Luister hier', and choose "Save link as" option.

 

Dr Chris Viljoen
Radio Presenter
021 887 0985  |  072 142 1614

Name: 
Dr Chris Viljoen
Telephone number: 
+27 21 887 0985
Fax number: 
+27 21 887 0987
September
16
11h45
​​​​​​​RSG Landbou – Saterdag, 16 September 2017

Die toegang van plaaswerkers tot onder meer opleiding, gesondheidsdienste, werksgeleenthede, sosiale deelname en huisvesting is oor 3 jaar bepaal met ‘n sensusopname deur die WKDL.  Wat was die bevindings en wat beteken dit op die pad vorentoe?  

  • Toni Xaba, hoofdirekteur landelike ontwikkeling
  • Danie Niemand, direkteur plaaswerkerontwikkeling   danien@elsenburg.com   021 808 7601

 

Luister hier | Laai af hier

 

 

September
15
4h45
RSG Landbou – Vrydag, 15 September 2017
  • Nasionale Plaaswerkersforum jaarlikse sportdag, 25 Sept, Wellington    Rita Andreas    
  • Siza oudit vir Tesco produsente   Carol Munro   079 875 9723  
  • Sink van boorgate in droogtetye   Derril Daniels   021 941 6189   
  • Impak van wolpryse op kommunale boere     HB van der Walt   hbvdwalt@nokwi.co.za    
  • Houtdraai simposium en skou,  22 – 25 Sept, George kampus NMU   Barry Muller  barry.muller@nmu.ac.za    044 801 5013 

 

Luister hier | Laai af hier

 

 

September
9
11h45
RSG Landbou - Saterdag, 9 September 2017

Suid-Afrika se riviere neig om in ‘n swak toestand te verkeer met meer as 80% daarvan wat bedreig word.  Dit is nie slegs  die resultaat van wat op rivieroewers plaasvind nie, maar ook die gevolg van hoe grond en water deurentyd in die opvanggebied bestuur en benut word. ‘n Omvattende handleiding vir die rehabilitasie van riviere in SA is nou saamgestel       kyk foto’s

 

Luister hier  |  Laai af hier

 

    

           Groynes in Buffeljagsrivier                                                             Groynes in Bottelierskop

 

Radio Elsenburg Alert

If you would like to receive details of the programmes to be broadcasted before hand, kindly fill in the form below.

Request to receive details on the weekly radio programmes per email: