Radio podcasts

Listen to inserts from RSG Landbou relating to drought in the Western Cape.
Landbou-ekonomiese impak van droogte
Louw Pienaar
louwpp@elsenburg.com
021 808 5023
impact of WC drought
To download file please right click on button below and select Save link as…

 

Day zero vir Wes-Kaap landbou
Carl Opperman
www.growinggreatness.co.za
021 860 3802
To download file please right click on button below and select Save link as…

 

Handleiding vir die rehabilitasie van riviere in Suid-Afrika
Dr Liz Day
The Freshwater consulting group
liz@freshwaterconsulting.co.za
Mnr Hans King
Adjunk-hoofingenieur:  grondbewaring, WKDL
hansk@elsenburg.com
To download file please right click on button below and select Save link as…

 

Sink van boorgate in droogtetye
Derril Daniels
021 941 6189
To download file please right click on button below and select Save link as…

 

Ondersteuning in dae van moedeloosheid
Karien van Schalkwyk
www.vlv.co.za 
To download file please right click on button below and select Save link as…

 

Raad vir wingerdboere in droogte 
Hanno van Schalkwyk
hanno@vinpro.co.za
To download file please right click on button below and select Save link as…

 

Noord-Kaap beleef kritieke droogtetoestande 
Willem Symington
willemsymington@gmail.com 
www.agrink.co.za 
To download file please right click on button below and select Save link as…

 

Water accounting and productivity in the agricultural sector
Hy is nou betrokke by drie internasionale waterorganisasies en dien op vier internasionale werkgroepe. Op uitnodiging van die FAO praat hy in Stockholm oor “water accounting and productivity in the agricultural sector” 
Andrè Roux
Direkteur volhoubare hulpbronbestuur, WKDL (afgetree)
To download file please right click on button below and select Save link as…

 

Die droogte van 1970/80
Die droogte in baie dele van ons land duur voort en die situasie vererger by die dag.  In die jare 70 tot 80  van die vorige eeu het soortgelyke omstandighede geheers.  Die destyse Landbouradio mikrofoon het tydens ‘n besoek aan.  
Namakwaland en Boesmanland by boere, navorsers en  voorligtingsbeamptes aangeklop om ‘n hoorbeeld saam te stel.  
Ons luister na ‘n verkorte weergawe.
To download file please right click on button below and select Save link as…

 

Wat leer Landbouskool leerders uit die huidige droogte?
Andrè Latsky
028 713 2549
To download file please right click on button below and select Save link as…

 

Herbivoor voedingseleksie in ariede sisteme 
Dr Jan Venter
jan.venter@mandela.ac.za   
To download file please right click on button below and select Save link as…

 

Waterbenutting
Wes-Kaapse Departement van Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning
To download file please right click on button below and select Save link as…

 

Elke droogte kom met ‘n maatjie 
Andrè Latsky
www.oakdale.co.za
028 713 2549
To download file please right click on button below and select Save link as…

 

Die Smart Agri plan is ‘n padkaart vir boere om volhoubaar te kan produseer  
Dr Ilse Trautmann
Hoofdirekteur navorsing en tegnologie-ontwikkelingsdienste
Wes-Kaapse Departement van Landbou
ilset@elsenburg.com

Prof Stephanie Midgley
Projekkoὂrdineerder en spesiale adviseur
Wes-Kaapse Departement van Landbou
stephanie.midgley@gmail.com

Jana Jordaan
Green Cape – green desk
jana@greencape.co.za

To download file please right click on button below and select Save link as…

 

Droogte monitering met behulp van satelliet- en reënvaldata  

Die aantal hektare wat geraak word deur langtermyn droogtetoestande in bepaalde omgewings van die Noord-Kaap word bepaal.
Hannes Gerber
Navorsingsbestuurder
Eiland navorsingstasie
Noord-Kaap Departement van Landbou
Grondhervorming en Landelike ontwikkeling
Upington
087 630 0303

Christiaan Harmse
Weidingkundige
Eiland navorsingstasie
Upington
087 630 0303

To download file please right click on button below and select Save link as…

 

Watermeting en onwettige watergebruik
Wayman Kritzinger
042 235 1531
www.agriec.co.za   
To download file please right click on button below and select Save link as…
 

 

Suidwestelike deel van Noord-Kaap steeds in droogte wurggreep 
Willem Symington
willemsymington@gmail.com    
053 832 9595
    

To download file please right click on button below and select Save link as…
 

 

Klimaatslim-landbou met die fokus op vleisbeeste
Prof Michiel Scholtz
Spesialis navorser, LNR
Diereproduksie
Irene
gscholtz@arc.agric.za
    

To download file please right click on button below and select Save link as…
 

 

Gebruik van hommeltuig om invloed van droogtes op plante te bepaal
Hannes Gerber
087 630 0303
    

To download file please right click on button below and select Save link as…
 

 

Die natuur in waternood
Rupert Koopman
rkoopman@capenature.co.za   
    

To download file please right click on button below and select Save link as…
 

 

Effektiewe kruisteling vir klimaatslim- verhoging in vleiskoeidoeltreffendheid  
Anette Theunissen
atheunissen@ncpg.gov.za
087 630 0300
    

To download file please right click on button below and select Save link as…
 

 

Boer klimaatslim en bestuur  die uitdagings van klimaatsverandering  – dit is die doel met smart-agri. 
Dr Ilse Trautmann
Hoofdirekteur Navorsing en Tegnologie-ontwikkelingsdienste
Wes-Kaapse Departement van Landbou
ilset@elsenburg.com

Prof Stephanie Midgley
Projekkoὂrdineerder en spesiale adviseur
Wes-Kaapse Departement van Landbou
stephanie.midgley@gmail.com

Jana Jordaan
Green Cape –  green desk
jana@greencape.co.za

Inge Kuschke
Green Cape – green desk
inge@greencape.co.za

To download file please right click on button below and select Save link as…
 

 

Verskil van 2m in straal van sprinkelaars – hoekom?
Adriaan van Niekerk
vniekerka@arc.agric.za
012 842 4093   
To download file please right click on button below and select Save link as…
 

 

Droogte- en waterperspektief in Wes-Kaap 
Peter Keuck
peterk@elsenburg.com   
To download file please right click on button below and select Save link as…