home about contact us news

You are here:

Elsenburg Agricultural Training Institute: News: Elsenburg se Wol "Aandele" groei

Skeerkursus

Die week van 1 Ė 5 Oktober 2012 was 'n bedrywige week in Elsenburg Landbou Kollege se skeerskuur. Die NWKV Skeerdiens het 'n kursus aangebied wat studente, personeel en 'n dosent voltooi het. Dr. Jasper Cloete het 'n sertifikaat met 'n Brons seŽl verwerf deur vyf skape te skeer in 30 minute en te voldoen aan 'n 75% kwaliteit-standaard.

Maandagoggend was iets vir die oog toe almal die skeerskuur vol afwagting instap vir die kursus wat begin, min wetende dat die skuur "oorgedoen" en bietjie opgegradeer is. Die vloere blink en met die wol- en wolverwante kursusse wat begin groei op Elsenburg is hierdie "nuwe" skeerskuur net 'n plesier.

Skeertyd bly maar 'n uiters belangrike tyd in die jaarprogram van 'n wolprodusent en die doel met die aanbied van die skeerkursusse is nie net om die kursusganger die tegnieke te leer nie, maar ook om waardering te kweek vir die werk wat die skeerders in die bedryf vir ons doen. Die belangrikheid van goeie behuising en kos vir die skeerders is ook uitgelig. Dit is uiters noodsaaklik dat ons skeerders goed versorg word. Die beplanning van die skeerskuur het ook 'n groot effek op die tempo en doeltreffendheid van 'n skeerspan.

Agter vlnr: J Cloete (Dosent), W Bester, K Mathibeli, C Coetzee, T Khoza (NWKV Instrukteur), S Stentyi, J Teuchert, P Schoeman
Voor vlnr: M Nel, W Fick, S Manamathela
Merino Kursus

MerinoSA het ook onder leiding van Frederick Neethling 'n Junior Merino Beoordelaars kursus aangebied tydens hierdie week. 'n Sterk groep van ongeveer 30 studente het die kursus bygewoon en saam met al die ander wolverwante kursusse en inligting wat aan die studente oorgedra word vertrou ons dat dit van groot waarde sal wees vir elke voornemende wolskaapboer. Hierdie toekomstige boere kan 'n groot rol speel in die toekoms van die wolbedryf deur hulle toetrede tot die wol geledere en hulle "aandeel" kan van groot waarde wees vir die volhoubare uitbreiding van wolproduksie in Suid-Afrika. Die ideale vertakking is om stabiliteit in jou boerdery te verseker deur te diversifiseer in verskeie kwaliteit produkte.

Die groep studente tydens die finale praktiese eksamen

As jy gewonder het of jy in wol moet belÍ dan is die antwoord beslis; ONMIDDELLIK. Die kweek van 'n liefde vir wol begin reeds op 'n baie vroeŽ ouderdom en gaan nooit verlore nie. Elsenburg is nie net bekend vir die kweek van goeie wynmakers in die Boland nie, maar die wol is besig om pos te vat en die wol-aandele groei sterk by hierdie Kollege. Verskillende kursusse van Wolskaaprasse word ook aangebied, verskeie skaapbestuurs vakke, 2 wolskole waartydens die Springbokkop vir Wolklassering verwerf kan word en 'n skeerkursus.

Groei voortÖ